Bo i Herning

Hvis du brug for bolig mens du tager en uddannelse fra

din KOSMETOLOGSKOLE

 

I Herning administreres studieboligerne (også kaldet ungdomsboliger) af de almene boligselskaber på portalen lejehuset.dk – samt af Lejerbo.

De studerende der tildeles en studiebolig skal dokumentere at de er studerende jf nedenstående krav,  

Krav for studieboliger
Studieboliger er for unge under uddannelse eller andre unge med et særligt behov.
Et af nedenstående kriterier skal være opfyldt, for at du er berettiget til en studiebolig:

  • Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse.
  • Du er i lære, trainee eller har en elevplads.
  • Du kan dokumentere minimum 20 timers ugentlig skolegang i dagtimerne. Det gælder også uddannelser, der ikke er SU-berettigede (fx. produktionsskole og sprogskole).
  • Du er i gang med et praktikophold eller lignende, hvor dette er et krav for optagelse på en uddannelse. Praktikophold og andet kan dog kun godkendes som dokumentation for 1 år.
  • Du er ung og har et særligt behov (dokumenteres af fx. en sagsbehandler ved kommunen).

Alle ansøgere kan komme på venteliste til studieboliger uden at fremsende dokumentation for uddannelse. I det øjeblik du bliver tildelt en bolig, skal du fremsende dokumentationen, som skal godkendes af boligorganisationen.

Det er en forudsætning, at du som ansøger er under uddannelse – det er ikke nok, at din samlever er under uddannelse.

Hvis en studerende flytter mere end 30 km for at komme tæt på en uddannelse kan man få fortrin, dvs komme foran i køen.

Vi opfordrer alle til at skrive sig op så hurtigt som muligt – det forøger chancen for at få en bolig til den dato man har behov for, det er gratis, og man kan altid takke nej, hvis man ikke ønsker boligen.

Brug nedenstående link

https://uddannelsesbyherning.dk/bo-i-herning/