Find præcise

Priser

Hvad koster en uddannelse hos

din KOSMETOLOGSKOLE

 

Ved optagelse på skolen og tilmelding på din KOSMETOLOGSKOLE skal du betale kr. 110.000,-

Kontant kr. 100.000,- ( Du sparer kr. 10.000,- ved samlet betaling før skolestart).

 

 

Ved indmeldelsen betales en del af uddannelsesafgiften kr. 10.000,- “indmeldelsesgebyr”

En måned før uddannelsesstart betales anden del af uddannelsesafgiften på kr. 45.000,-.

Herefter betales hver måned til den 1. i måneden – 11 mdr. a’ 5.000 eller 17 mdr. a´3.235,-

Ønsker du ikke at påbegynde uddannelsen, og vælger ikke at starte på skolen, tilbagebetaler skolen anden del af uddannelsesafgiften på 45.000 kr. De 10.000 kr., ”indmeldelsesgebyret” bliver ikke tilbagebetalt. 

Sker din udmeldelse indenfor de første 4 uger, tilbagebetaler skolen 20.000,- af de 45.000, -.

Ved udmeldelse i uddannelsesforløbet herefter, er dit opsigelsesvarsel ”løbende måned + 1 måned”, hvor du er forpligtet til at betale uddannelsesafgift i.h.t. dette varsel. Udmeldelse skal ske skriftligt. 

Vi henviser derudover til reglement for skolen, hvor regler for fravær med mere fremgår.

Der vil være en lille udgift på ca. kr. 2500,- til pensler, kittel o.a. som opkræves den første skoledag.